Een Handreiking Om Te Groeien...

De vroegere popgroep Doe Maar zong er ooit een liedje over: "Is dit alles?".
Kent u dat gevoel? Of heeft u misschien wel eens het gevoel (gehad) dat er nog iets mist in uw leven, last van stress of onverklaarbare lichamelijke klachten? Bent u vaak (erg) moe zonder aanwijsbare oorzaak? Of bent u misschien zoekende doordat u vragen heeft waar geen passende antwoorden op lijken te zijn?

Indien u zichzelf in (een deel van) het bovenstaande herkend heeft, bent u vermoedelijk niet zomaar op deze website terecht gekomen. U voelt zich op één of andere wijze belemmerd of beperkt in datgene wat voor u in het leven van belang is...
en dat zorgt er -bewust of onbewust- voor dat u ervan weerhouden wordt om te groeien.

En als u niet groeit, staat u stil of gaat u achteruit. Dit hoeft niet altijd slecht of negatief te zijn, tenslotte kan bezinning ook geen kwaad, maar als het ongemakkelijk voelt dan veroorzaakt stilstand of achteruitgang het gevoel dat u niet meer écht leeft.

De website waarhetechtomgaat.nl is bedoeld om mensen als u een handreiking te bieden om verder te (kunnen) groeien.
Niet door één waarheid te verkondigen of een voor iedereen gelijke methode aan te prijzen, maar door u te steunen bij en adviseren over uw eigen, persoonlijke pad. In de hoop dat ook u voortaan mag leven in balans en harmonie.

[ Top | Links | Contact ]

De Start: "Ken Uzelve, Vergeef & Heb Lief..."

Om werkelijk in balans en harmonie te kunnen leven is het van belang dat u vooral uzelf goed leert kennen.
Door aan uzelf te werken en te aanvaarden wie én wat u daadwerkelijk bent, wordt de stap naar begrip en wijsheid stukje voor stukje eenvoudiger. Hierdoor zult u oprechter vergeving kunnen schenken en leren om écht onvoorwaardelijk lief te hebben.

Wellicht denkt u nu "hoe kan ik iemand die mij iets heel ergs heeft aangedaan ooit vergeven en/of onvoorwaardelijk lief leren hebben?" of "waarom is het belangrijk te vergeven en/of onvoorwaardelijk lief te hebben?". Deze gedachten zijn even logisch als begrijpelijk. En er is niemand die u daar hét antwoord op kan geven dat voor iedereen als waarheid kan gelden.

Toch is het mogelijk om úw antwoord op zulke vragen te (leren) vinden en te ontdekken waar het écht om gaat in het leven.
En wanneer u daar behoefte toe voelt, kunt u zich laten begeleiden (coachen) of ondersteunen door anderen.
Deze site heeft als voornaamste doel een startpunt te zijn voor het ontdekken van úzelf en úw antwoorden en u te voorzien van bruikbare inzichten, informatie en links.

Nuttige links...

  • Inzichten en gedichten
[ Home | De Start | Links ]

Contact Opnemen

 
Wilt u iets delen met of vragen aan de maker van deze website óf wilt u
meer informatie over de mogelijkheid door hem begeleid (gecoached)
of ondersteund te worden bij het (her)ontdekken van uzelf?

Vul dan het formulier hiernaast in en u ontvangt zo spoedig als mogelijk
(doch altijd binnen vijf werkdagen) een persoonlijke reactie retour.